Samlingar

HEMBYGDSFÖRENINGENS SAMLINGAR


OBS!!!! BYGGNADERNA ÄR FÖRSEDDA MED LARM!


Många, såväl enskilda som företag eller organisationer, har genom åren varit vänliga att skänka gamla föremål, foton och arkivalier till föreningen. Det innebär ett stort ansvar att ta hand om och ömt vårda dessa gåvor, i många fall riktiga dyrgripar, som ger oss en uppfattning om hur man levt i Åhus med omnejd. Allt registreras och placeras efter hand in i rätt miljö för att visas för besökare.


Ett omfattande arbete pågår med att analysera och registrera alla foton som föreningen äger. För den som vill botanisera i bildarkivet eller gamla dokument erbjuder Gillet stora möjligheter. Välkommen till våra torsdagsträffar eller kontakta någon i styrelsen för ytterligare information!


Hembygdsföreningen tar tacksamt emot fler föremål, foton och gamla dokument med anknytning till Åhus och omgivande byar. Varje torsdagsförmiddag mellan 9 och 11.30 finns vi på Anders Håkansgården, men du är också välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen angående en gåva till föreningen.


De flesta föremålen är placerade på Anders Håkansgården. Även Tobaksladan och Repslageriet innehåller en stor mängd föremål som har med respektive näring att göra.


På Anders Håkansgården hittar man föremålen utställda efter funktion  eller var/hur de brukats. En hel del finns i permanenta utställningar, t.ex. om hamnen, båtmodeller, fisket längs kusten och den mycket omfattande samlingen av tomtar. I bl.a. Stenåldersrummet finns fantastiska väggmålningar utförda av Lars Ferm och ett stort antal stenverktyg. 


Sommaren 2017 invigdes Fiskerummet med samlingar av fiskeredskap etc. Här finns en stor väggmålning av Lars Ferm föreställande Revhaken. 2022 har en gammal skolsal byggts upp med skolfröken, Jenny Wendel, porträtterad i naturlig storlek, likaså målad av Lars Ferm.


Välkommen till Åhus Hembygdsförening!