Årsskrifter

GILLETS ÅRSSKRIFTER


Årsskriften, som utkommer på våren, ingår i medlemsavgiften och sänds till Gillets medlemmar med post.

Nedan följer en sammanställning över hitintills utgivna årsskrifter (gula serien). Samtliga utom de som markerats med * finns till försäljning på Anders Håkansgården eller efter hänvändelse till sekreteraren. Priset är 100 kronor per skrift + porto.

Det går bra att med namn och adress sätta in det belopp man önskar på föreningens bankgiro 5762-7994

Fungerar även med Swish: 12345 98892Gillet tar tacksamt emot förslag på innehåll i kommande årsskrifter. Kontakta någon i styrelsen och berätta om dina idéer.


EN GAMMAL BOK "I TOBAKENS HÖGBORG" säljs nu för 50:-/styck + porto 66:-.


För att beställa årsskrifter fyll i kontaktformuläret nedan.

Skriv även in din adress i formuläret.

 
 
 
 

1-1953*

TVÅ BILDFRAMSTÄLLNINGAR I ÅHUS KYRKA OCH DERAS BETYDELSE

Erik Cinthio
2-1982

ARKEOLOGI I ÅHUS

Björn Rosenberg

3-1983

CHARTA 1770. Några anteckningar kring en karta över Åhus 1770

Kurt Smith

4-1984

ÅHUS I ÄLDRE BESKRIVNINGAR

Björn Rosenberg

5-1985*

OM SKOLOR I ÅHUS FÖRSAMLING

Andreas Björkman

6-1986

ÅHUS PÅ 1920-TALET

Astrid Flood

7-1987*

OM TOBAKSODLING

Svea Pålsson och Anita Karlsson

8-1988

ÅHUSFLORAN I FÖRVANDLING. En subjektiv berättelse

Sara och Sven Birkedahl

9-1989

ÅHUS VID 1900-TALETS BÖRJAN. Äldre åhusbor berättar

Astrid Flood

10-1990*

ÅHMANS I ÅHUS. Ett företag med hantverkstradition

Sivert Sundin

11-1991

MALMBERGS I YNGSJÖ. Ett företag i vattnets tjänst

Sivert Sundin

12-1992*

MIN BARNDOMS HAMN

Sture Jönsson

13-1993

ÅHUS LOTSPLATS

Claes Ahlström

14-1994

EN GAMMAL SKEPPARGÅRD I ÅHUS

Thorsten Andersson

15-1995*

GILLETS TILLKOMST OCH FÖRVALTNING

Erik Ask m.fl.

16-1996

A-B ÅLEXPORTEN ÅHUS

Sven-Wilhelm Nilsson

17-1997

ÅHUS FOLKETS HUS & PARKFÖRENING u.p.a. 90 år

Rickard Knutsson

18-1998

EN FÖRSVUNNEN MEDELTIDSSTAD. Åhus historia i kort beskrivning

A. W. Hellström

19-1999*

FRÅN BRYGGOR OCH SKRÅ TILL FÄRJOR OCH YRKESKÅR

Lars Dahl och Rickard  Knutsson

20-2000

DET VAR SÅ DET BÖRJADE..... OM FURUBODAS TILLKOMST

Ernst Skoog

21-2001

GILLET 50ÅR


22-2002

EN DIKESGRÄVNING I YNGSJÖ OCH DESS FÖLJDER

Berndt Enström

23-2003

OM ÅHUS KYRKA


24-2004

ALBERT ANDERSSON - posttjänstemannen med stort intresse för Åhus historia

Hanny Andersson

25-2005

SVENSKA KIMRÖKSFABRIKEN ÅHUSREVYN

Britt-Inger Eriksson Lars Dahl

26-2006

ÄRKEBISKOPSBORGEN I ÅHUS - en byggnadsantikvarisk diskussion

Jimmy Juhlin Alftberg

27-2007

PER SVENSSON - cigarrkungen

Tomas Tillberg

28-2008

BANKMAN I ÅLARIKET

Sivert Sundin

29-2009

De é meed konstitt me´ditta hav! (sägner från ålakusten)

Nedtecknat av Göran Nilsson

30-2010

ÄRKEBISKOPSBORGEN I ÅHUS - UTGRÄVNINGARNA 2007 - 2009

Jimmy Juhlin Alftberg

31-2011

UR GILLETS ARKIV

Rickard Knutsson

32-2012

50 ÅR MED LIONS I ÅHUS

Leif Dahlquist

33-2013

MISSIONSHUSEN I ÅHUS PÅ 1900-TALET

Saga Svensson

34-2014

TOBAKSODLINGEN I ÅHUS MED OMNEJD

Rickard Knutsson


35-2015       


"HAN TOG UT SITT GODA UNDER LIVSTIDEN"                   Minnesbilder av konstnären Eugen Montelin i Åhus

Bo Swenson

36-2016

KÄNDA OCH OKÄNDA ÅHUSMÅLARE

Erna Arhag

37-2017

"PER OLSSON HADE EN BONNAGÅRD..."

Ulla Ekvall

38-2018

ÅHUSKONSTNÄREN ANDREAS BJÖRKMAN

Sven Björkman

39-2019

HÅNSA OCH ÅLAFISKET

Ingvar Johansson

40-2020

"SMÅNAMN I ÄSPET"

Ingvar Johansson

41-2021

HEMBYGDSFÖRENINGEN S:ta Annas Gille jubilerar-70 år

Flera skribenter

42-2022

MÖLLERÄNNAN OCH GRAFTEN

Ingvar Johansson

43-2023

LASTÅNGARE JAG MINNS I ÅHUS

Tomas Johannesson

44-2024

GATUNAMNEN I GAMLA ÅHUS

Björn Rosenberg


Utgåva       Årsskriftens innehåll                                                                       Författare